За нас


АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП АД е създадена през 2013 година и предлага на вниманието на своите клиенти мениджмънт на почистването и цялостното поддържане на сгради, съоръжения и прилежащите им земни площи.
Въпреки кратката си история, тя вече е фактор в сферата на основната си дейност. Това се дължи на умелото съчетаване на гъвкава финансова и пазарна политика и на дългогодишния опит на доказалия се, в сферата на услугите, персонал. Нашето мото:
Непрекъснатото усъвършенстване в работния процес е единственият път за постигане на максимална ефективност.

АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП АД - град София умело съчетава в себе си характеристиките на млада, развиваща се почистваща агенция, която се стреми да предлага комплексна крайна услуга, имаща за цел да задоволи специфичните изисквания, вкусове и предпочитания на всеки съвременен клиент. Това се постига чрез стриктно администриране
на процесите, непрекъснат контрол на качеството, инвестиции в иновативни хигиенизиращи технологии и, не на последно място, чрез хомогенен екип от ръководители на обекти. В него се залага, както на мотивацията и стремежа за усъвършенстване и доказване на всеки новопостъпил кадър, така и на опита, рутината и доказаната във времето добра практика на всеки утвърдил се ръководител. 

Нашите умения


Машинно почистване 95%
Ръчно почистване 79%
Почистване на мебели 85%
Почистване на сгради и съоръжения 100%
Озеленяване 90%
Снегопочистване 93%

Сертификати


АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП АД разчита на интегрирана система за управление, сертифицирана според международните стандарти ISO 9001:2015. Чрез нея се извършва мониторинг на дейността, регистриране на отклоненията в процесите от зададените нива, предприемане на адекватни мерки за предотвратяване възникването на злополуки. Виж сертификата
АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП АД разчита на интегрирана система за управление, сертифицирана според международните стандарти ISO 14001:2015. Чрез нея се извършва мониторинг на дейността, регистриране на отклоненията в процесите от зададените нива, предприемане на адекватни мерки за предотвратяване възникването на злополуки. Виж сертификата
АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП АД разчита на интегрирана система за управление, сертифицирана според международните стандарти ISO 45001:2018. Чрез нея се извършва мониторинг на дейността, регистриране на отклоненията в процесите от зададените нива, предприемане на адекватни мерки за предотвратяване възникването на злополуки. Виж сертификата
Политика и цели по качество, здраве, безопасност при работа и околна среда. Виж документа