Как да гарантираме безопасна среда на работниците в условия на COVID

Новата реалност, която епидемията от COVID-19 създаде, налага да променим начина на работа така, че да съхраним здравето на най-ценния ресурс за всяка компания – нейните служители. 

Препоръките на СЗО и българските здравни власти са за дистанционна работа, когато това е възможно.

Но има и много случаи, в които производството не може да се случва от удобството на дома. Тогава е задължение на собствениците и управителите на компаниите да гарантират безопасната среда на труд за своите служители. 

Това е единственият начин да бизнесът да продължи да работи според наредбите на здравното министерство. 

Ето какъв е алгоритъмът на дезинфекционните мероприятия в обществени сгради, административни и производствени площи, препоръчан от властите и възприет като модел от Почистваща компания ASG:

  • Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти. На сайта на Министерството на здравеопазването има списък с подходящите препарати. Консумативите, с които работим, са съобразени с него. 
  • За всеки обект определяме критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; гишета за обслужване на клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове, дръжки на колички в големи хранителни вериги) и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място. 
  • Критичните точки дезинфекцираме всеки ден
  • За малки повърхности използваме дезинфектанти на алкохолна основа. Задължително условие е цялата повърхност да бъде напълно омокрена с дезинфектанта.
  • Не се обработват площи над 2кв.м с алкохолен дезинфектант, за да се избегне риска от пожар. 
  • Големите площи (подове, работни станции, помещения) обработваме с различна техника спрямо конкретните изисквания, вкл. Почистващи машини и ръчни, гръбни пръскачки, моторни пръскачки или автоматични системи за „суха мъгла“.

Правилните дезинфекциращи дейности ще ви позволят да продължите дейността си и да запазите здравето на служителите и работниците си. 

В Национална почистваща агенция ASG разполагаме с необходимата техника, препарати и опит, за да гарантираме правилната дезинфекция срещу COVID-19 в работни и офис помещения. 

Ще ни намерите на тел. 07001 7733. 

ASG – След нас всички започват на чисто!