Фирма за почистване на офиси – какво влиза в задълженията им

  • by

Ангажирането на външна фирма за почистване на офиси спестява много разходи, организационен и кадрови ресурс. Когато доверите почистването на работното място такава фирма за почистване, вие работите с един и същи почистващ екип, но не се грижите по никакъв начин за организирането на работата му. 

Фирмата за почистване е тази, която ще следи за качеството на работа, за графика, за снабдяването с правилните почистващи препарати и машини, за различните сезонни дейности (почистване на сняг, почистване на нападали листа). 

За да е ползотворно и дългосрочно партньорството ви с такава фирма за почистване на офиси, е важно да знаете предварително какво влиза в задълженията им, за какви допълнителни дейности можете да ги ангажирате и какво качество на услуга да очаквате. 

Можем да обобщим задълженията на една фирма за почистване на офиси в няколко групи: 

Всекидневно почистване

В определено от вас време, най-често сутрин рано или вечер късно екипът на фирмата за почистване ще почисти подовете и ще ги дезинфекцира. Ще почисти от прах работните маси и компютрите, ще почисти санитарните помещения и ще изхвърли кошчетата за боклук. 

Всяка седмица

Веднъж седмично фирмата за почистване ще се погрижи за кухненското помещение, ще почисти праха от ел.ключове, контакти, отоплителни тела. 

Веднъж месечно

На всеки 30 дни фирмата за почистване, която сте наели, ще измие прозорците и дограмата, ще почисти осветителните тела. 

Освен тези абонаментни услуги, една добра фирма за почистване може да ви предложи като допълнение дезинфекция, машинно пране на мека мебел, височинно почистване (особено подходящо за модерни бизнес сгради), снегопочистване и ледотретиране

Изчерпателният списък на услугите, които искате вашата фирма за почистване на офиси да извърши при вас се обсъждат предварително с акаунт-мениджър. 

Той се грижи както за дейностите по график, така и за взимане на гъвкави решения при извънредно възникнали ситуации.