Дезинфекция

Усилията на всички ни са насочени към това да се върнем към нормален начин на живот, по възможно най-безопасен начин. Това изисква малко повече внимание към почистването на често докосвани повърхности. Освен ежедневното почистване, е добре да има и регулярна дезинфекцията на помещенията. Това е най-сигурният начин да съхраните здравето на служителите и клиентите си.

Протоколът, който следваме при дезинфекция е съобразен в всички изисквания на РЗИ и Министерство на здравеопазването:

Съхранете здравето на служителите и клиентите си.

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на ескалатори и травелатори

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Снегопочистване и ледотретиране

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Почистване на ескалатори и травелатори

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Почистване на сняг и ледотретиране