Не карайте персонала си да чисти, освен ако не притежавате почистваща фирма

В България има достатъчно примери за фирми, в които почистването на работното място е задължение на персонала, обикновено след работно време. 

Обикновено мениджърите прибягват до поставянето на такава несвойствена задача, когато се опитват да намалят разходите и искат да спестят пари за професионално почистване. 

Една такава мярка обаче всъщност носи повече загуби, отколкото ползи за бизнеса. 

На първо място, почистването на офиса е отделна трудова дейност, която не влиза в трудовата характеристика на служителите. 

Макар поддържането на ред на личното работно място да е част от доброто възпитание, почистването на общите части не е пряко задължение на работещия. Неговото задължение е да произвежда продукта или да доставя услугата, за която е нает. 

Единствените, на които почистването е част от трудовата характеристика, са служителите във фирма за почистване. 

На второ място идва проблемът с мотивацията на персонала. Всеки от екипа има умения и образование, заради които е нает на работа. Натоварването със задачи, които са под професионалната квалификация, рязко свалят мотивацията на служителите. 

А когато екипът не е мотивиран да дава най-доброто от себе си, бизнес резултатите със сигурност ще са под очакванията ви. 

Длъжни сме да споменем, не само защото сме почистваща фирма и държим на тези неща, за качеството на почистването, извършено от неспециалисти. 

Всеки у дома си почиства според собствените си представи за чистота. На работното място, особено ако е ресторант или производствен цех, критериите за чистота са на високо ниво, с ясни параметри, разписани в разрешителните за производствена и търговска дейност. 

Един неспециалист в почистването, каквито са вашите служители, няма да може да постигне исканото ниво на чистота, просто защото не е специалист в областта. 

Недобре почистеното работно място може да доведе до сериозни последици като недостатъчна хигиена при производство, създаване на условия за разпространение на гризачи и т.н. 

Ако възникне една такава ситуация, свързана с хигиената, това би довело до сериозни финансови разходи. 

Към това можем да добавим още един разход – този за работа извън работно време. Ако карате персонала си да чисти, това вероятно става в часовете, в които няма клиенти, т.е след или преди работа. Според трудовото законодателство този допълнително положен труд трябва да се заплаща двойно или рискувате проверка от Инспекцията по труда. 

Една бърза проверка в Google “карат ни да чистим след работа” доказва, че проблемът не е изолиран и много работодатели прилагат тази недобра практика. 

Нека обобщим. Ако натоварите персонала с почистването, рискувате да увеличите разходите си, да намалите мотивацията и производителността им и в крайна сметка да навредите на бизнеса си, вместо да помогнете на бюджета и печалбите си. 

Професионалното почистване не е допълнителен или излишен разход, а гаранция, че предоставяте на служителите и клиентите си качествена работна среда, безопасни продукти и услуги и имате високи бизнес цели. 

Потърсете ни, в Национална почистваща компания Adamant Service Group също караме персонала си да чисти, но на тях това им е работата. Правят го с удоволствие и качествено, според вашите изисквания и нужди. 

Оферта за почистване на бизнес сгради, ресторанти и производствени цеховете пишете тук: https://adamantsg.com/contacts/