Машинно почистване на
ескалатори и травелатори

Грижата за ескалаторите и травелаторите е толкова специфична, че изисква специална машина за почистването им. Препоръчително е съоръженията да се почистват машинно поне веднъж месечно, за да се повиши надеждността и експлоатационния им период.

Извършваме почистването с машини тип скръбър с два режима на почистване – сухо и мокро. При сухото почистване специална четка премахва замърсявания, засъхнала кал и прах. А при мокрото почистване, с помощта на специализиран препарат, се отстраняват разляти течности, машинно масло и по-упорити замърсявания. Обичайно извършваме тази услуга в извън работно за обекта време.

Спестете бъдещи разходи за ремонт

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на ескалатори и травелатори

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Снегопочистване и ледотретиране

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Почистване на ескалатори и травелатори

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Почистване на сняг и ледотретиране