Абонаментно почистване

Това е услуга за всеки бизнес, който не поддържа собствен почистващ екип на заплата. Пак имате екип – той е винаги един и същ, но ние отговаряме за организацията и качеството на почистване.

Дейностите при абонаментно почистване могат да включват:

Ежедневно или няколко пъти в седмицата:

Ежеседмично:

Ежемесечно:

Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните нужди на вашия бизнес и да намерим оптималното решение

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на ескалатори и травелатори

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Снегопочистване и ледотретиране

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на ескалатори и травелатори

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Почистване на сняг и ледотретиране