Височинно почистване по алпийски способ

Приятно е да ги гледате докато си вършат работата. Често действа успокояващо. А после повишава трудоспособността. Повече слънце и светлина, по-щастливи и креативни служители.

Този метод на почистване на стъклени повърхности и фасади е абсолютна необходимост в големите градове. Прахта, замърсяването на въздуха и валежите амортизират фасадите и те се нуждаят от регулярно почистване. Това удължава  експлоатационният им период и намалява разходите за бъдещи ремонти. Методът е приложим при сгради с височина над 10 метра или такива с труден достъп.

Нека фасадите ви заблестят

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на ескалатори и травелатори

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Снегопочистване и ледотретиране

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Почистване на ескалатори и травелатори

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Почистване на сняг и ледотретиране