Почистване на прозорци,
витрини, фасади и дограми

Имаме 7 секунди да направим добро първо впечатление. Ако за хората преценяват по лъснатите обувки, за бизнеса съдят по лъснатите витрини. Често подсъзнателно.

Екипите ни почистват прозорци, витрини, фасади и дограми при обекти както със стандартен достъп, така и с височина до 10 метра – с помощта на телескопични дръжки.

Нека витрините и прозрорците ви заблестят

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на ескалатори и травелатори

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Снегопочистване и ледотретиране

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Почистване на ескалатори и травелатори

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Почистване на сняг и ледотретиране