Основно почистване

Ако ежедневното почистване е грижата за екипа и клиентите ви, то основното почистване е грижата за материалната база. То спомага за намаляване на амортизацията на обекта и спестява много бъдещи разходи за ремонт и подмяна на мебели,  настилки и оборудване. Препоръчително е да се извършва минимум веднъж годишно.
Какви дейности да включва основното почистване преценяваме след оценка на степента на захабеност и конкретните нужди на всеки обект.
На терен винаги има мениджър, който следи за качеството на работата и спазването на високите ни стандарти за чистота.

Дейностите могат да включват:

Избегнете бъдещи разходи като се погрижeте за материалната си база

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на ескалатори и травелатори

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Снегопочистване и ледотретиране

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Почистване на ескалатори и травелатори

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Почистване на сняг и ледотретиране