Основно почистване

Ако ежедневното почистване е грижата за екипа и клиентите ви, то основното почистване е грижата за материалната база. То спомага за намаляване на амортизацията на обекта и спестява много бъдещи разходи за ремонт и подмяна на мебели,  настилки и оборудване. Препоръчително е да се извършва минимум веднъж годишно.
Какви дейности да включва основното почистване преценяваме след оценка на степента на захабеност и конкретните нужди на всеки обект.
На терен винаги има мениджър, който следи за качеството на работата и спазването на високите ни стандарти за чистота.

Дейностите могат да включват:

Избегнете бъдещи разходи като се погрижте за материалната си база

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на ескалатори и травелатори

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Снегопочистване и ледотретиране

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Почистване на ескалатори и травелатори

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Почистване на сняг и ледотретиране