Машинно почистване на подови настилки

С времето твърдите подови настилки се захабяват и ежедневното почистване вече не е достатъчно за да изглеждат представително. С машинното почистване намаляваме амортизацията и удължаваме времето за експлоатацията им. Препоръчително е да се извършва поне веднъж годишно, особено за места с голям човекопоток.

След ремонт и строителство също е добре първоначалното отстраняване на остатъци от строителни материали да е машинно, вместо ръчно. Спестява време и е доста по-ефективно.

Използваме различни видове почистваща технка, в зависимост от желания ефект – отнемане на грапавини и почистване на дълбока замърсеност  или само полиране. 

Повърхности, за които е подходящо:

Върнете стария блясък на подовите настилки

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на ескалатори и травелатори

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Снегопочистване и ледотретиране

От какво има нужда вашата компания?

Абонаментно почистване

Дезинфекция

Основно почистване

Почистване след строителство и ремонт

Машинно почистване на подови настилки

Машинно пране на меки подови настилки и мека мебел

Почистване на стъклени повърхности и дограми

Почистване на ескалатори и травелатори

Височинно почистване по алпийски способ на стъклени повърхности

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Почистване на сняг и ледотретиране